មិន​រួចខ្លួន​ទេ​! អ្នកជំងឺ Covid-19 ដែល​ខាំ​មុខ​អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ចិន​ម្នាក់ ដែល​ខំ​ខ្នះខ្នែង​ជួយ​ព្យាបាល ក្រោយ​សះស្បើយ​នឹង​ប្រឈម​គុក​ហើយ – CEN