អាសូរ​អ្នក​ផឹក​! កុំថាឡើយ​ត្រឹម​បិទ​ក្លឹប​កម្សាន្ត ហាង​ម៉ាស្សា បារ​រាត្រី សូម្បីតែ​លក់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ក៏ត្រូវ​ហាមឃាត់​ដែរ​ – CEN