ព្រះមហាក្សត្រ​ថៃ ហែ អង្គ​កឋិនទាន មកកាន់​វត្ត​ព្រះពុទ្ធ ឃោ​សា​ចា​រ្យ ហៅ វត្ត​ចិន​ដំ​ដែក​ខាងត្បូង​ – CEN