បទសម្ភាសន៍​ពិសេស​ជាមួយ​លោក​ពុ​យ គា អ្នកកាសែត​ជើងចាស់​ប្រចាំ​កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល អាមេរិក​-​អាស៊ាន​ – CEN