លោកឧកញ៉ា ទៀង ថៃ លោកជំទាវឧកញ៉ាបណ្ឌិត វណ្ណ លុយ និងក្រុមការងារ នាំយកទឹកបរិសុទ្ធអេរ៉ូទិក ម៉ាស និងស្រោមដៃ ជូនកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩០ – CEN