សារធាតុ​មេ​តា​ណុល ឬ​អាល់កុល​ក្លែងក្លាយ ប្រមាណ ២០០ កាន ត្រូវបាន​រកឃើញ និង​ឃាត់ទុក​ – CEN