ឃាតករកាប់សម្លាប់បុរសម្នាក់ ត្រូវកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនបាន៣នាក់ – CEN