នាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ សម្រួល​ឲ្យ​ជនជាតិ​ហ្វីលីពីន ​៣ ​នាក់ ចាក​ចេញពី​កម្ពុជា ដែល​ស្នាក់នៅ​លើស​ទិដ្ឋាការ – CEN