ឥណ្ឌូ​​នេ​ស៊ី មាន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​វី​រុស CO​VI​D-19 ច្រើន​បំ​ផុត​ក្នុង​តំបន់​អា​ស៊ី​​អាគ្នេយ៍ – CEN