សម្តេច​ក្រឡាហោម ដាក់បទបញ្ជា​ដល់ អភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត ត្រូវអនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ម៉ឺងម៉ាត់ នូវ​បទបញ្ជា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា – CEN