ចុះ​រុះរើ​សំណង់​នៅលើ​ដី​ចំណីផ្លូវ ដែល​កំពុង​ស្ថាបនា ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ធម្មជាតិ​ទឹកធ្លាក់​អូរ​តា​វ៉ៅ នៅ​ប៉ៃលិន​ – CEN