នារី​លក់​ផលិតផល​ម្នាក់ លោត​ពីលើ​អគារ​ខន់​ដូ CASA Meridian នៅ​ទីក្រុង​កោះ​ពេជ្រ​ – CEN