អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ បានដាក់​បទបញ្ជា​ដល់​កងកម្លាំង ត្រូវ​ប្រមូលផ្តុំ​កម្លាំង​ប្រចាំការ ២៤ ​ម៉ោង​លើ​ ២៤ ​ម៉ោង – CEN