ពេល​ដែល​រងា​ពេក បង​កណ្តុរ លប​ចូល​បន្ទប់ ATM រួច “​ខ្ចីលុយ​” កាច់​ធ្វើ​… សម្បុ​ក (​មាន​វីដេអូ​) – CEN