កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ឡើង​ហើយ​! អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា នៅ​អា​មេ​រិច​កើន​លើស ៥០០.០០០​នាក់​ – CEN