បុរស​ម្នាក់ កំពុង​ជិះ​ម៉ូតូ ត្រូវ​រថយន្ត​ប៉ែន​ដឹក​ដី បុក​ស្លាប់​ក្រោម​រថយន្ត​ – CEN