រោងចក្រ​ជាច្រើន នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ PPSEZ នៅតែ​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ បើទោះបីជា​ការរីក​រាល​ដាល ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ កំពុង​កើតមាន​ក៏ដោយ​ – CEN