តារាកំប្លែង នាយគ្រឿន ចូលជាសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់មហាហង្ស – CEN