​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន សម្តេច​តេ​ជោ នឹង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា ពី​ផលប៉ះពាល់​នៃ​កូ​វីដ​១៩ ទៅលើ​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​សង្គម ពាណិជ្ជកម្ម និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក – CEN