ទិដ្ឋភាពនៃ​កងក​ម្លាំង​សម​ត្ថ​កិច្ច ដាក់គោលដៅលើផ្លូវជាតិ​លេ​ខ១​ នៅស្រុកលើកដែក​ ​អប់រំណែ​នាំដ​ល់​ប្រជាព​ល​រ​ដ្ឋ ដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុក​កំ​ណើត​ – CEN