ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​ឆ្លងដែន​មកពី​ប្រទេស​ថៃ គាំទ្រ​នូវ​វិធានការ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វី​១៩ – CEN