លោកជំទាវ​ឧកញ៉ា ជីប យុ​ទ្ធា​រី និង​ក្រុមគ្រួសារ ប្រសិទ្ធិ​ពរជ័យ បវរ​មហាប្រសើរ ជូន​ចំពោះ​ឯកឧត្តម សន្តិ​បណ្ឌិត សុខ ផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​លោកជំទាវ​ – CEN