មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង រុះរើ​សមាជិក​គណៈកម្មកា​រ​កិច្ចការរដ្ឋ​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ – CEN