លោកជំទាវ​ឧកញ៉ា ជីប យុ​ទ្ធា​រី និង​ក្រុមគ្រួសារ ជូនពរជ័យ សិរី​មង្គល បវរ​មហាប្រសើរ​ជូន​ចំពោះ​លោក​ឧកញ៉ា ទៀង ថៃ និង​លោកជំទាវ​ឧកញ៉ា វណ្ណ លុយ​ – CEN