វៀតណាម​បញ្ជា​ឲ្យ​ដាក់​កម្មករ​នៅ​រោងចក្រ​របស់ Samsung នៅ​ដាច់ដោយឡែក ក្រោយ​រកឃើញ​មាន​កម្មករ​ម្នាក់​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN