សម្ដេច​ក្រឡាហោម បាន​រំលឹក​ពី​ការខិតខំ​សន្សំ​ថវិកា ដើម្បី​បញ្ជា​ទិញ​រថយន្ត និង​ជលយាន សម្រាប់​បម្រើការ ជូន​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​ – CEN