សម្ដេច​ក្រឡាហោម ណែនាំ​ឲ្យ សមត្ថកិច្ច ត្រូវមាន​អាកប្បកិរិយា ត្រឹមត្រូវ​ចំពោះ​ពលរដ្ឋ ក្នុង​យុទ្ធនា​ការប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN