បុរស​ម្នាក់ជា​អ្នក​សារព័ត៌មាន​បន្ទាយស្រី ចាប់​​​កូនស្រីចុង ​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ បានសម្រេច ត្រូវចាប់ខ្លួន – CEN