ទើប​ស្បើយ​ប៉ុន្មាន​ខែ ឥឡូវ​ទៀតហើយ​! ភ្លៀង​១​មេ​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ទី​១ ផ្ទះសម្បែង​ពលរដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​3 សង្កាត់​1 លិចលង់​គ្មាន​សល់ អ្នក​កំពង់សោម​ថា​មកពី​…(​វីដេអូ​) – CEN