ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​តម្លៃ​ជាង ២០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN