ចិន​ប្លន់​ឡាន​ពី​ចិន​ដូចគ្នា នៅ​ខណ្ឌ​មករា​រួច​យក​ឡាន​មក​ទុកចោល​នៅ​កោះ​ពេជ្រ រួច​គេចខ្លួនបាត់​ – CEN