ធ្លាប់តែ​ផ្តល់ជំនួយ ៥០០​លាន​ដុល្លារ​រៀងរាល់ឆ្នាំ តែ​ពេលនេះ ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ប្រកាស​ឈប់​ផ្តល់​លុយ​ឲ្យ WHO ជុំវិញ​បញ្ហា​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN