សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​៩​ប្រទេស ​អំពាវនាវ​អ្នកបញ្ជា​ទិញ ​គោរព​កិច្ចសន្យា​ – CEN