កម្មករ និងនិយោជក នៅរោងចក្រកាត់ដេរ នៅក្រុងសិរីសោភ័ណ​ ធ្វើការធម្មតា ក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ – CEN