អស់ទាស់​! កូនភ្លោះ​ឥណ្ឌា​១​គូ ត្រូវបាន​ដាក់ឈ្មោះថា “​កូ​រ៉ូ​ណា​” និង “​កូ​វីដ​” ព្រោះ​ឈ្មោះ​នេះ​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​… – CEN