ជនជាតិ​ចិន​ប្រុស​ស្រី​ចំនួន​៤​នាក់​កើត​ជម្លោះ ចាក់​គ្នា ស្លាប់​ថៅកែ​ហាង​នំ​ម្នាក់ – CEN