ថ្ងៃនេះ អាចមាន​អ្នកធ្វើដំណើរ​ច្រើន​តាម​ដងផ្លូវ ដូច្នេះ​សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស​អ្នកបើករថយន្ត​តាក់ស៊ី និង​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ធំៗ សូម​បើកបរ​ដោយមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ និង​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ – CEN