ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំដូនស ស្រុកស្វាយជ្រំ ណែនាំដល់សមាជិកបក្សទាំងអស់ត្រូវបន្តធ្វើអំពើល្អនិងចុះអោយដល់មូលដ្ឋាន – CEN