គម្រោង​សាងសង់​ព្រលានយន្តហោះ ខេត្តមណ្ឌលគិរី គ្រោង​ដាក់ជូន​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ពិនិត្យ​និង​សម្រេច​ – CEN