ត្រឹម ២៤​ម៉ោង​ប៉ុណ្ណោះ អា​មេ​រិច​មាន​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ COVID-19 ជិត ៤.៥០០​នាក់​ – CEN