ប្រពៃ​ណាស់​! កាល​នៅ​ក្មេង​ឪពុក​តែង​នាំ​ដើរលេង លុះ​ពេល​គាត់​ចាស់ នាំ​គាត់​ដើរលេង​វិញ ទោះ​គាត់​ដើរ​មិន​រួច​ – CEN