ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹង​ចាត់វិធានការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ លើ​អាជីវ​ករលក់​អាល់កុល​លាងដៃ​ក្លែងក្លាយ​ – CEN