គ្រប់​រថយន្ត​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ថៃ​-​កម្ពុជា ត្រូវ​បាញ់ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ​, អ្នកបើកបរ​ត្រូវ​ស្លៀកពាក់​ដូច​ពេទ្យ​ – CEN