ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ៣ នាក់​ នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ជា​វិញ​ហើយ​ – CEN