រូបភាព​រំជួលចិត្ត​ចាក់​បេះដូង​ឳ​ពុក​ម្ដាយ​គ្រប់រូប ក្នុង​វេលា​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ផ្ទុក​កូ​វីដ ត្រូវ​ឡើង​ឡានពេទ្យ​បែក​ពី​គ្រួសារ​រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ​ – CEN