​ចាប់ខ្លួន​ឃាតករ​ម្នាក់ ដែល​វាយ​សម្លាប់​ប្អូនជីដូនមួយ​ទើបនឹងធ្វើជា​សង្សារ​នឹង​គ្នា​បាន​២​ខែ រួមភេទ​បាន​២​ដង ខណៈ​ជននេះ​ប្រុង​ដោះដៃ​វាយនាងសម្លាប់ចោលបំបិតភស្តុតាង – CEN