ក្មេង​ស្ទា​យ​៣​នាក់ កាន់​ពូថៅ​ដេញ​កាប់​គូរ​ទំនាស់ របួស​៣​កន្លែង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​គំនុំ​ចាស់​ – CEN