នគរបាល​ប្រកាស​រក​សាច់ញាតិ , បើករថយន្ត​ឈប់​ចត​កណ្តាល​ថ្នល់ ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវ​ម៉ូតូ​បើក​មកពី​ក្រោយ បុក​ស្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN