រថយន្ត​ពីរ​គ្រឿង បុក​គ្នា ខូចខាត​ទាំងសងខាង នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ – CEN