ថ្ងៃនេះ ពុំ​រកឃើញ​អ្នកជំងឺ COVID-19 ករណី​ថ្មី​ទេ និង​មាន​២​ករណី ជាសះស្បើយ​ – CEN